Jakie badania należy wykonać przed epilacją laserową?

Przed rozpoczęciem depilacji laserowej należy przejść kilka badań, aby zapewnić sobie zdrowie. Obejmują one konsultację, test płatkowy i ocenę zagrożenia pożarowego. Przeprowadzana jest również kontrola bezpieczeństwa w strefie kontrolowanej depilacji laserowej, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Test płatkowy

Przed epilacją laserową konieczne jest wykonanie testu płatkowego, aby upewnić się, że pacjent nie jest uczulony na zabieg. Test jest podawany w różnych warunkach, aby określić możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych. Test rozpoczyna się od niskiego poziomu leczenia w kontrolowanych warunkach i przechodzi do wyższych poziomów, aż do osiągnięcia klinicznego punktu końcowego. Wyniki testu płatkowego dostarczają ważnych informacji dla dermatologa.

Koszt testu płatkowego jest minimalny w porównaniu z kosztem zabiegu. Zazwyczaj kosztuje około PS25 i może być odliczony od kosztów Twojego kursu leczenia. Niektóre kliniki oferują również bezpłatny test płatkowy. Przed zabiegiem depilacji laserowej upewnij się, że zapytasz lekarza o test płatkowy.

W większości przypadków test płatkowy powinien być wykonany trzy do czterech dni przed zabiegiem. Jednak niektóre kliniki preferują dłuższy okres, aby test płatkowy mógł wykazać wszelkie wolno rosnące efekty uboczne. Test płatkowy to świetny sposób na poznanie oczekiwanych rezultatów zabiegu laserowego – fragment ten jest manifestacją pracy zespołu redakcyjnego portalu iduna-fci.pl.

Test płatkowy pomoże lekarzowi laserowemu znaleźć odpowiednie ustawienie dla Twojego typu skóry i rodzaju włosów. Umożliwia również bezpośrednie odczucie działania lasera. Może to być całkiem przyjemne doświadczenie. Test ten zapewnia również, że ustawienia lasera są dla Ciebie odpowiednie. Test płatkowy pomaga uniknąć wszelkich niepożądanych skutków ubocznych i powikłań zabiegu.

Przed zabiegiem lekarz zada Ci pytania dotyczące pielęgnacji skóry i historii medycznej. Ponadto, wyjaśnią proces i czego możesz się spodziewać. Jeśli masz jakieś pytania, otrzymasz również szczegółową instrukcję.

Konsultacja

Przed poddaniem się zabiegowi depilacji laserowej, należy umówić się na konsultację z profesjonalnym technikiem depilacji laserowej. Konsultacja ta pomoże Ci zrozumieć procedurę, skutki uboczne i liczbę sesji potrzebnych do osiągnięcia pożądanych wyników. Konsultacja dostarczy Ci również ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa depilacji laserowej.

Konsultacja jest okazją do zebrania informacji na temat zabiegu i zadania pytań. Technik zapyta Cię o historię choroby, a także o wszelkie schorzenia, które mogą sprawić, że depilacja laserowa będzie ryzykowna. Należy upewnić się, aby wspomnieć o wszelkich warunkach skórnych, które mogą mieć wpływ na wynik procedury, jak również wszelkie istniejące blizny. Należy również zapytać o samą procedurę, w tym o czas, jaki zajmie.

Konsultacja jest ważną częścią każdego zabiegu usuwania włosów. Oprócz pytania o ogólny stan zdrowia i typ skóry, lekarz medycyny estetycznej zapozna się z historią przyjmowania leków. Może on lub ona stwierdzić, że nie jesteś dobrym kandydatem do depilacji laserowej. Jeśli jesteś kandydatem, możesz wybrać zabieg odpowiedni dla Twojego typu skóry.

Pierwszym krokiem depilacji laserowej jest upewnienie się, że masz odpowiedni mieszek włosowy. Mieszek nie powinien być zbyt długi, ponieważ spowoduje to rozproszenie energii przez laser. Kolejnym ważnym krokiem jest powstrzymanie się od woskowania i opalania przez miesiąc przed zabiegiem. Pozwoli to uniknąć problemów z pigmentacją.

Ocena zagrożenia pożarowego

Ocena zagrożenia pożarowego jest ważnym elementem każdego zabiegu z użyciem laserów. Lasery są bardzo intensywne, a interakcja tych wiązek laserowych z gazem metanowym, który jest powszechnie obecny w okolicy okołoodbytniczej, może spowodować poważne oparzenia. Aby uniknąć obrażeń, lasery powinny być chłodzone wodą lub innymi środkami chłodzącymi. Podczas zabiegu należy ściśle monitorować obszar docelowy.

Inne rodzaje zagrożeń mogą obejmować płynne chłodziwa i porażenie prądem. Ponadto schematy pracy, higiena, projekt pomieszczenia oraz obecność przewodów i innych potencjalnie niebezpiecznych elementów mogą również stwarzać zagrożenia. Ponadto lasery o dużej mocy klasy 4 mogą emitować toksyczne gazy i opary. Aby zapobiec wpływowi tych zagrożeń na pacjentów, pracodawcy powinni wyznaczyć kompetentnych nadzorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo personelu.

Oprócz zagrożeń pożarowych, lasery mogą również powodować urazy oczu. Dlatego personel sali laserowej powinien być odpowiednio przeszkolony i powinien nosić ochronne okulary podczas używania lasera. Inne materiały łatwopalne, które są używane w obszarze chirurgicznym to suche lub nietkane tkaniny, guma i plastik. Niektóre z tych materiałów mogą zawierać alkohol. Roztwory do przygotowania skóry i środki do usuwania taśmy mogą być również łatwopalne.

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo lasera powinna być odpowiedzialna za monitorowanie i egzekwowanie kontroli administracyjnych przed zabiegiem. Osoba ta musi mieć odpowiednie przeszkolenie i być upoważniona przez kierownictwo. Musi również posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z laserami. Ponadto, musi być w stanie monitorować system dostarczania lasera i zapewnić prawidłowe zastosowanie kliniczne. Ponadto osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo powinna prowadzić wyczerpujący rejestr wszystkich operacji laserowych.

Kontrola bezpieczeństwa obszaru kontrolowanego epilacji laserowej

Placówki wykonujące zabiegi laserowe muszą przestrzegać wytycznych dotyczących bezpiecznej obsługi urządzeń laserowych. Wytyczne te obejmują odpowiednie wyłączniki bezpieczeństwa lasera i odpowiednią ewakuację powietrza. Operatorzy muszą nosić ochronne okulary na oczy, gdy laser jest włączony. Okulary powinny blokować promieniowanie laserowe ze wszystkich kierunków i powinny być oznakowane długością fali i gęstością optyczną lasera zalecaną przez producenta. Gęstość optyczna powinna wynosić co najmniej pięć. Właściciele powinni skonsultować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji.

Inspekcje bezpieczeństwa muszą być przeprowadzane okresowo w strefie kontrolowanej epilacji laserowej. LSO musi odnotować wszelkie niedociągnięcia i niezwłocznie je usunąć. Strefa kontrolowana epilacji laserowej powinna być wyposażona w znaki, bariery okienne i sprzęt bezpieczeństwa, w tym odsysacz dymu. Dodatkowo, oficer bezpieczeństwa laserowego musi prowadzić rejestr operacji laserowych na miejscu.

Program bezpieczeństwa laserowego powinien być oparty na standardach opartych na dowodach i zasadach zarządzania ryzykiem. Program bezpieczeństwa lasera powinien obejmować kompetentnego nadzorcę z odpowiednim przeszkoleniem i doświadczeniem. Sprzedawca systemu laserowego może być w stanie skierować pracowników na odpowiednie szkolenie. Pomoże to utrzymać bezpieczeństwo pracowników i zapobiegnie potencjalnym wypadkom.

Pracownicy muszą nosić okulary ochronne i ochronę oczu podczas pracy w pobliżu lasera. W obszarze tym powinny znajdować się również znaki ostrzegawcze dotyczące lasera. Lasery emitują intensywne wiązki światła, które mogą powodować uszkodzenia skóry i oczu. Okulary muszą być zapewnione wszystkim upoważnionym pracownikom. Laser powinien być zainstalowany w obszarze o odpowiedniej wentylacji.

Wyposażenie lasera powinno być nieodblaskowe. Nie powinno odbijać się od żadnych obiektów. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym.

Skutki uboczne depilacji laserowej

Depilacja laserowa jest jedną z najpopularniejszych form chirurgii kosmetycznej, ale wiąże się z własnym zestawem skutków ubocznych. Oprócz ryzyka uszkodzenia skóry, procedura ta może powodować tymczasowe zaczerwienienie lub obrzęk dotkniętego obszaru. Zabieg może również pozostawić blizny, więc ważne jest, aby pracować pod nadzorem dermatologa.

Laserowe usuwanie włosów jest drogie, a pojedyncza sesja może kosztować od 2 000 do 4 000 dolarów. To może wymagać kilku zabiegów, ale wyniki będą trwać przez miesiące, a nawet lata. Podczas gdy włosy mogą odrosnąć, to zazwyczaj są drobniejsze i jaśniejsze w kolorze niż przed zabiegiem. W zależności od obszaru ciała, może być również konieczne okresowe zabiegi konserwacyjne, aby utrzymać go wolnym od włosów.

Najczęstszym efektem ubocznym depilacji laserowej jest zaczerwienienie lub obrzęk. Jest to spowodowane tym, że proces uszkadza mieszki włosowe. Może to powodować zaczerwienienie, podrażnienie, a nawet niewielkie stwardnienie. Podczas gdy te objawy są krótkotrwałe, są niewygodne i można ich uniknąć poprzez nawilżanie po zabiegu. W niektórych przypadkach dermatolog zastosuje miejscowe znieczulenie, aby zmniejszyć ewentualny ból lub obrzęk.

Laserowe usuwanie włosów może mieć dramatyczny wpływ na wygląd włosów. Ponieważ mieszki włosowe są uszkadzane przez laser, stają się znacznie cieńsze i dłużej odrastają. Laserowe usuwanie włosów jest również bezpieczną procedurą o długotrwałych rezultatach. Prawie 90% pacjentów zgłasza korzystne wyniki długoterminowe.

Po depilacji laserowej należy nałożyć na ten obszar krem lub krem nawilżający. Unikaj skubania lub drapania obszaru po zabiegu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry. Możesz również spróbować złuszczać ten obszar trzy razy w tygodniu, aby pozbyć się wszelkich martwych komórek skóry. W końcu strupki same odpadną.

Podobne tematy